Klauzula informacyjna RODO

Jeżeli byłaś/eś Klientem firmy LM Shopping przed 8 września 2022 roku

Od dnia 8 września 2022 roku właścicielem sklepu jest ALTANKA prosta spółka akcyjna z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 123A lokal 9, NIP: 5993264846. Nowa firma to dalej ci sami ludzie, dalej ten sam numer telefonu, adresy email, ta sama jakość i doświadczenie – zmieniła się forma prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to również, że:

 • adres naszego sklepu internetowego pozostaje bez zmian, czyli https://sklep.altanka.com.pl
 • od dnia 14 września 2022 zamówienia w sklepie będą składane w firmie ALTANKA prosta spółka akcyjna i to dane tej firmy pojawią się na paragonach, fakturach, listach przewozowych, innych dokumentach oraz komunikacji między nami a Tobą,
 • wszystkie zamówienia złożone przed tą datą zostaną zrealizowane bez zmian, w terminie, który ustaliliśmy wspólnie – nie musisz nic robić,
 • jeśli umówiłaś/eś odbiór osobisty zamówienia, to adres odbioru pozostaje bez zmian,
 • wszystkie zamówienia złożone i opłacone do dnia 14 września 2022 roku, jeśli jeszcze nie otrzymały, otrzymają dowód zakupu(paragon / faktura) z firmy LM Shopping,
 • wszystkie zamówienia złożone do dnia 14 września 2022 roku, płatne przy odbiorze, otrzymają dowód zakupu (paragon/faktura) z firmy LM Shopping,
 • wszystkie nowe zamówienia złożone od dnia 14 września 2022 roku będą składane już w firmie ALTANKA prosta spółka akcyjna i wszelkie dokumenty dotyczące zamówienia, w tym dowód zakupu, będą wystawione z danymi nowego podmiotu,
 • zmieniają się również dane podmiotu prowadzącego sprzedaż na naszych kontach w serwisach Allegro, OLX, Ebay, Ceneo i innych.

W związku z tą zmianą od dnia 8 września 2022 roku Administratorem Twoich Danych Osobowych jest ALTANKA prosta spółka akcyjna z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 123A lokal 9 NIP 5993264846. Twoje dane przetwarzamy w celu wykonania zawartej umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych - art. 6 ust. 1 lit. c, obrony praw lub dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes Administratora) art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Odbiorcą Twoich danych będą podmioty przetwarzające dane w na zlecenie Administratora (np. kurierzy dostarczający zamówienie). Przysługuje Tobie prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Twoje Dane osobowe otrzymaliśmy od Alicji Luftman, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą LM SHOPPING Alicja Luftman. W przypadku pytań dotyczących Twoich danych możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu +48530629238 lub wysyłając wiadomość na adres altanka@altanka.com.pl

Klauzula informacyjna dla Klientów od 8 września 2022 roku

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ALTANKA prosta spółka akcyjna z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 123A lokal 9, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000970220, NIP 5993264846, REGON 521943630, zwana dalej: "Administratorem".
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, jak również dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią . Dane mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia marketingu wyrobów i usług własnych Administratora lub po uzyskaniu Twojej zgody w celu prowadzenia marketingu towarów i usług innych oferentów. Dane będą również przetwarzane w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawnych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest: a. realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu marketingu wyrobów i usług własnych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, c. obowiązek prawny nałożony na Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c RODO c. w przypadku w którym  przetwarzanie danych osobowych będzie wymagało Twojej zgody, podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Przysługuje Tobie również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach, chyba że będziemy wstanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich  interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
 5. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 7. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy, w szczególności pośredniczące w  transakcji kartami płatniczymi, księgowe, prawnicze, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie.
 8. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na administratora w wykonaniu obowiązków prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła.
 9. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu. W przypadku rejestracji na naszej stronie internetowej bez zamiaru dokonania transakcji , Twoje dane będą usunięte w terminie 6 miesięcy od daty wyrejestrowania konta użytkowania i w tym okresie ich przetwarzanie zostanie ograniczone wyłącznie do przechowywania danych.