Przygotowanie podłoża, wylewki do basenu.

 1. Produktu nie należy montować pod liniami energetycznymi, nad instalacjami w ziemi typu prąd, woda, gaz, gdzie może być potrzeba dostępu oraz w miejscach, pomieszczeniach, gdzie nie jest przewidziane takie obciążenie (np. balkon, taras). Niedostosowanie się może spowodować katastrofę budowalną.
 2. Produkt musi zostać zamontowany w miejscu, gdzie nie będzie narażony na stały kontakt z wodą (w tym system zraszający).
 3. Sprawdź z urzędem odpowiadającym Twojemu miejscu zamieszkania, jakie przepisy budowlane dotyczą zakupionego przez Ciebie produktu.
 4. Miejsce na ustawienie basenu musi zostać wybrane z należytą starannością. Teren musi być równy, wypoziomowany, utwardzony, najlepiej sprawdza się betonowa wylewka. Klasa betonu nie mniejsza niż C25/30, klasa ekspozycji XC2.
 5. Nie zalecamy wkopywania basenu w grunt z uwagi na konieczność przeprowadzania regularnej konserwacji (impregnacji). Jeśli jednak zdecydują się Państwo na to, to maksimum do 2/3 jego wysokości. Należy wtedy wykonać odpowiedni drenaż (poniżej przykładowy rysunek) - proszę skonsultować jego wykonanie z montażystą.
  wkopywanie basenu drewnianego w grunt
  Gwarancja (ważna tylko z dowodem zakupu) obejmuje: 10-letnią ochronę drewna przeciw insektom (z wyłączeniem termitów, mrówek i pszczół australijskich) i grzybom, jeśli zostały spełnione następujące warunki (dotyczy tylko produktu zakupionego w wersji impregnowanej):
  • drewno nie ma bezpośredniego styku z gruntem i wodą (w tym włączając również system zraszający oraz ew. nieszczelności orurowania powstałe w wyniku błędnego lub niedokładnego montażu oprzyrządowania)
  • w przypadku zagłębienia basenu w ziemi, drenaż został wykonany zgodnie z naszymi
  wytycznymi (patrz załącznik)
  • drewno jest corocznie konserwowane ogólnodostępnymi środkami typu impregnat, bejce do ochrony drewna, itp.
  UWAGA: bez corocznej konserwacji struktury drewna gwarancja wygasa (w przypadku basenu zakopanego należy konserwować wszystkie elementy znajdujące się nad powierzchnią ziemi).
 6. Prace fundamentowe wykonaj wg wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji. Pamiętaj, że przygotowanie podłoża należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną. Zaplanuj również czas potrzebny na wyschnięcie i związanie betonu. Klasa betonu nie mniejsza niż C25/30, klasa ekspozycji XC2.
 7. Grubość wylewki betonowej na całości to minimum 10 cm, z czego:
  • przynajmniej 5 cm powinno wystawać ponad powierzchnię gruntu - tak, aby basen nie stał w wodzie
  • przynajmniej 5 cm powinno być osadzone w gruncie.
 8. Wsporniki metalowe muszą być zabetonowane wg wytycznych wskazanych w instrukcji.
 9. Płyta betonowa powinna być dostosowana do ukształtowania terenu.
 10. Przygotowanie terenu należy rozpocząć od dokładnego określenia wymiarów w kształcie basenu plus naddatek 10 cm na około. Należy wziąć też pod uwagę odległość od źródła prądu i wody. Zaleca się montowanie basenu w miejscu nasłonecznionym.

Uwagi do montażu basenu.

 1. Produktu jest przeznaczony do samodzielnego montażu (link do poglądowego filmu: https://www.youtube.com/watch?v=241hPYgtNLU)
 2. Minimalna ilość osób potrzebnych do montażu: 2 osoby
 3. Orientacyjny czas potrzebny na montaż: 2 dni
  Uwaga: podany czas nie uwzględnia prac budowlanych np. przy równaniu terenu i wylewce betonowej, montażu ewentualnego tarasu oraz nalewania wody.
 4. Podczas montażu zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do opakowania.
  Ważne: Instrukcje w formie elektronicznej mają wyłącznie charakter poglądowy.
 5. Wybierz ciepły i słoneczny dzień. Produkty drewniane należy montować w zakresie temperatur 10-25° C.
 6. Unikaj silnych mrozów i upału. Silny wiatr może uniemożliwić poprawny montaż folii basenowej.
 7. W trakcie prac stosuj ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa.
 8. Pamiętaj, że prawidłowo wypoziomowane elementy będą stanowiły bazę całego produktu, ich odpowiedni montaż wpłynie na cały okres użytkowania produktu.
 9. Wszelkie nacięcia folii zaczynaj dopiero po częściowym nalaniu wody (folia będzie się naciągać i układać pod naporem wody; zbyt wczesne jej docięcie spowoduje nieszczelność).
 10. Upewnij się, że fundament jest dobrze zaizolowany, stabilny i wypoziomowany.
 11. Rozplanuj ułożenie ew. skręconych elementów w różnych miejscach, aby jak najlepiej dopasować je do konstrukcji
 12. Elementy drewniane nie mogą mieć bezpośredniego styku z gruntem
 13. Upewnij się, że pióro jest zawsze zwrócone ku górze.

Konserwacja:

Zakup niezbędną ilość środka impregnującego (patrz instrukcja - dot. produktów nieimpregnowanych lub corocznego odświeżania produktów impregnowanych) i zabezpiecz wszystkie elementy drewniane zgodnie z zaleceniami producenta środka impregnującego. Jeśli produkt malujemy w okresie jesiennym, w okresie skrajnych upałów mogą pojawić się niedomalowane miejsca, które należy domalować. Jeśli malowanie elementów zostanie wykonane przed montażem, muszą być one składowane na czas schnięcia na równym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych w sposób zapobiegający wypaczeniu się elementów.

Schemat zakopywania basenu: