Na wstępie pragniemy podkreślić, że środki przeznaczone do uzdatniania wody w basenach czy utrzymania ich w czystości są chemikaliami. Stosowane nieuważnie lub wbrew instrukcji mogą zaszkodzić zdrowiu. Dlatego zalecamy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

 • środki przechowuj zawsze w oryginalnych opakowaniach, w suchym miejscu
 • zawsze chroń środki przed dostępem dzieci
 • zawsze stosuj się do zaleceń zawartych na opakowaniu lub w dołączonych instrukcjach
 • jeżeli producent tego nie wskazał, w żadnym wypadku nie mieszaj środków chemicznych na własną rękę z innymi substancjami – w takich wypadkach może dojść do pożaru, poparzenia, uwolnienia się trujących gazów lub innych nieprzewidywalnych sytuacji.

Przygotowanie basenu PRZED SEZONEM

Pierwszym krokiem jest wyczyszczenie basenu. Z jego niecki należy usunąć wszelkie nieczystości takie jak liście, piasek, śmieci.

Przed przystąpieniem do napełnienia basenu warto sprawdzić stan konstrukcji basenu i osprzętu. W przypadku basenów drewnianych warto zwrócić uwagę na stan desek, czy nie są pęknięte, nie noszą śladów nadmiernego zużycia, czy nie wystają żadne elementy montażowe np. wkręty. Warto również sprawdzić stan drabinek, czy w skimmerze nie znajdują się niepożądane przedmioty oraz czy ewentualne przewody elektryczne i urządzenia są właściwie zabezpieczone.

Po wysprzątaniu basenu należy wyczyścić jego ściany wewnętrzne i dno środkami do tego celu przeznaczonymi stosując się do załączonych instrukcji. Przed napuszczeniem wody, w której zamierzamy się kąpać najlepiej dokładnie opłukać wyczyszczone wnętrze basenu i usunąć zanieczyszczoną wodę.

Kolejnym krokiem jest napuszczenie wody i przystąpienie do jej uzdatniania. Cały proces uzdatniania składa się z kilku etapów i zajmie nam nawet kilka dni.

Etap 1 – dostosowanie poziomu pH wody

Woda jaka jest każdy widzi ;) Niemniej to czego nie widać to jej odczyn i to jaki ma wpływ na naszą skórę, stan wody i wytrzymałość elementów basenu.

Wartość idealna pH w basenach waha się od pH 7.0 do pH 7.4.

W zależności od tego, czy mamy za duże pH czy za małe pH wody w basenie jego wartość regulujemy za pomocą specjalnych środków pH Plus lub pH Minus.

Właściwe pH wody ma znaczenie ponieważ:

 • w przypadku pH wyższego niż 7.4 spada skuteczność środków dezynfekcyjnych – wówczas więcej tego typu środków (np. chloru) trzeba dodać do wody, aby utrzymać ten sam bakteriobójczy efekt
 • podobnie z powstawaniem glonów – im wyższe pH wody tym bardziej rozrastają się glony i trzeba dodawać więcej środków uzdatniających wodę, aby się ich pozbyć i odzyskać pierwotną czystość i przejrzystość wody;
 • spadek pH poniżej 7 lub jego wzrost powyżej 7,4 może powodować problemy skórne takie jak podrażnienia, zaczerwienienia, reakcje alergiczne.
 • z kolei pH niższe od 7 powoduje korodowanie (rdzewienie) metalowych części basenów, a co za tym idzie szybsze ich zużycie i nieestetyczny wygląd.
 • wzrost pH powyżej 7,4 powoduje oprócz wspomnianych wcześniej problemów skórnych również podrażnienie oczu, a także obniża skuteczność dezynfekcji, pogorszenie koagulacji i wytrącanie wapnia (pojawia się osad kamienny).

Etap 2 – zabezpieczenie wody przez porostem glonów

Kiedy mamy już wartość pH na właściwym poziomie możemy przystąpić do zabezpieczenia wody przed rozmnażaniem się glonów. Do tego celu służą specjalne środki np. Algen Antyglon. Odmierzoną ilości środka wlewamy do skimmera przy włączonym przepływie wody. Ilość środka odmierzamy zgodnie z instrukcją. Skimmer to oczyszczacz wody basenowej. W skrócie z jednej strony zasysa wodę i drobne zanieczyszczenia w niej pływające, z drugiej strony wypuszcza już oczyszczoną wodę. W ten sposób woda jest cały czas mieszana i oczyszczana, dzięki temu środek przeciw glonom jest równomiernie rozprowadzony.

Etap 3 – koagulacja wody

Jest to usunięcie z wody najdrobniejszych zanieczyszczeń unoszących się w wodzie, nawet tych niewidocznych gołym okiem. Dzięki temu woda staje się krystalicznie czysta i przejrzysta.

Do tego celu stosujemy odpowiednie środki dostępne w formie płynów, żeli czy tabletek zgodnie z zaleceniami w instrukcji. Po wprowadzeniu środka do wody, uruchamiamy filtrację i filtrujemy wodę tak długo, aż stanie się krystalicznie czysta. Środek powoduje, że mikro zanieczyszczenia „zlepią się” w większe „płatki” i opadną na dno basenu. Należy je usunąć za pomocą podwodnego odkurzacza.

Etap 4 – dezynfekcja wody

Ostatnią fazą uzdatniania jest dezynfekcja basenowej wody. Do tego celu używamy szybko rozpuszczalnych środków zawierających chlor. Tabletki wkładamy do skimmera przy włączonej cyrkulacji, natomiast granulat rozpuszczamy w wiaderku i otrzymany roztwór wlewamy do skimmera.

Uwaga! Zawsze przed użyciem tego typu środków przeczytaj instrukcję. Tabletek, ani granulatu nie wrzucamy bezpośrednio do basenu, materiał z którego jest wykonany basen (plastik, folia) ulegnie odbarwieniu.

Po tych zabiegach basen i woda są bezpieczne i gotowe do użytkowania.

Jak postępować z basenem W SEZONIE

Tym samym zakończyliśmy wstępne uzdatnianie wody w basenie. Pompę filtra zostawiamy włączoną aż do czasu kiedy woda stanie się krystalicznie czysta a ilość chloru w wodzie opadnie do wartości 0,5 mg/litr. W tym momencie woda jest przygotowana do kąpieli.

Teraz będzie trzeba wodę utrzymywać tak, żeby z powodu zewnętrznych wpływów (opady atmosferyczne, opady pyłów i innych zanieczyszczeń, zanieczyszczenia wniesione przez kąpiących się) jakość wody nie obniżała się. Z tego powodu bardzo ważna jest filtracja wody i mierzenie jakości wody.

Do tego celu służą proste w obsłudze przyrządy do mierzenia wartości pH i ilości chloru w wodzie.

Przypominamy, że wartość pH powinna być utrzymywana w granicach od 7 do 7,4 ( ideał to 7,0 ) a ilość chloru w wodzie powinna być od 0,3 do 0,6 mg na litr.

Mniejsza ilość pozwala rozmnażać się glonom i drobnoustrojom, przekroczenie górnej granicy może u niektórych osób wywołać podrażnienia skóry i reakcje alergiczne.

Do utrzymywania potrzebnej koncentracji chloru używamy powoli rozpuszczających się tabletek chloru lub  wielofunkcyjnych tabletek, które oprócz chloru zawierają także odpowiednie ilości środka przeciwko glonom i środka do koagulacji zanieczyszczeń. Środki te aplikujemy za pomocą specjalnych dozowników albo wkładamy je do skimmera. Każdy dzień powinno się kontrolować ilość chloru w wodzie i korygować jego ilość. Jeżeli basen nie jest wyposażony w dozownik (pływak), zaleca się używanie małych  chlorowych tabletek, które wkładamy do skimmera.

W wypadku używania zwykłych chlorowych tabletek, trzeba jeszcze dozować do wody środek przeciwko glonom Algen oraz środek do oczyszczania wody z drobnych koloidowych zanieczyszczeń w ilościach podanych na etykietkach.

Uwaga: Dawki związków chloru są podawane na etykietkach w przybliżeniu, zawsze się trzeba kierować wynikiem uzyskanym z pomiarów.

Oprócz uzdatniania wody filtracją oraz środkami chemicznymi trzeba basen czyścić mechanicznie. Do tego celu służą podwodne odkurzacze, specjalne szczotki oraz siatki do łowienia różnych zanieczyszczeń pływających na powierzchni albo opadniętych na dno.

Czas działania pompy i filtra:

Zwykle wystarczy włączać pompę 2 razy dziennie, czas działania od 2 do 4 godzin w zależności od wielkości basenu, stopnia zanieczyszczenia i wydajności pompy. W okresie długotrwałych upałów zaleca się czas pracy filtra i pompy wydłużyć dwukrotnie.

 

Żeby osiągnąć długotrwały efekt czystości wody zaleca się co 2 albo 3 tygodnie wodę przechlorować tzw. szokiem. Dzięki temu procesowi dochodzi do likwidacji drobnoustrojów, które przywykły do zwykłych koncentracji chloru. Dawkę chloru należy użyć w takiej ilości jak przy przygotowaniu basenu na wiosnę. Koncentracja chloru powinna być w granicach od 2 do 3 mg na litr wody. Chlorowy szok przeprowadzić najlepiej wieczorem, kąpanie dozwolone dopiero wtedy, kiedy ilość chloru opadnie do 0,6 lub niżej.

 

Jak postępować z basenem PO SEZONIE?

Aby uniknąć problemów przy rozruchu basenu na wiosnę, należy odpowiednio przygotować go do zimy.

Na jesień wodę z basenu odpuścić pod dysze, do reszty wody nalać środek, który zapobiega rozmnażaniu się glonów oraz zapobiega przyklejaniu się brudu do ścian i osadzaniu na ścianach osadów mineralnych i ułatwia w ten sposób czyszczenie basenu na wiosnę. Następnym krokiem jest wypuszczenie wody ze skimmera, orurowania i filtra oraz demontaż pompy, którą zaleca się przechować w miejscu, gdzie nie zagraża mróz.

Co zrobić, kiedy woda zzielenieje pod wpływem rozmnożenia się glonów?

 • najpierw należy zmierzyć wartość pH, przy wartości wyższej od 7,4 zaleca się jej obniżenie na 7 - 7,0
 • do wody dodać środek Algen w ilości jak na wiosnę przy pierwszym dozowaniu
 • dodać do wody tabletki chloru w ilości jak na wiosnę przy pierwszym dozowaniu albo przy przechlorowaniu szokiem
 • filtrować bez przerwy aż do uzyskania krystalicznie czystej wody.

  Życzymy miłej kąpieli :)