Ogólne warunki gwarancji

Produkty posiadają dwuletnią Gwarancję, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu zamieszczonego na stronach Sklepu. Zasady udzielonej Gwarancji określone są w dokumencie gwarancyjnym doręczanym wraz z Produktem lub w opisach Produktów na stronach Sklepu. Gwarantem jest producent Produktu lub jego dystrybutor.

Gwarancja na strukturę drewnianą obejmuje (ważna tylko z dowodem zakupu):

 1. 2-letnią ochronę drewna przeciw insektom i grzybom, jeśli zostały spełnione następujące warunki (dotyczy tylko produktu zakupionego w wersji impregnowanej):
  • drewno nie ma bezpośredniego styku z gruntem i wodą (w tym włączając również system zraszający)
  • drewno jest corocznie konserwowane ogólnodostępnymi środkami typu impregnat, bejce do ochrony drewna, itp.
 2. wady fabryczne i brakujące elementy w przypadku okuć - 1 rok (gwarancja ważna jedynie przed montażem) - gwarancja ogranicza się do wymiany wadliwych elementów z wyłączeniem naprawy wszelkich innych szkód spowodowanych tymże wadliwym elementem.
 3. wady fabryczne i brakujące elementy konstrukcyjne (gwarancja ważna jedynie przed montażem) – gwarancja ogranicza się do wymiany wadliwych elementów z wyłączeniem naprawy wszelkich innych szkód spowodowanych tymże wadliwym elementem.
 4. gwarancja ważna tylko na terenie kraju, w którym dokonano zakupu
 5. gwarancja jest nieważna w przypadku dokonywania samodzielnych przeróbek w konstrukcji.
 6. interwencje z tytułu gwarancji nie wydłużają czasu trwania tejże gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje:

 • zmiany koloru wraz z upływem czasu 
 • odbarwień lub różnic w kolorach i strukturze
 • naturalnych sęków
 • naturalnych pęknięć
 • zabitek
 • pęcherzy żywicznych 
 • wykwitów żywicznych
 • naturalnej deformacji, np. spowodowanej długotrwałym wystawieniem na działanie słońca
 • skręceń i zwichrowań umożliwiających montaż 
 • uszkodzeń i wad spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem, montażem, użytkowaniem i / lub brakiem konserwacji
 • uszkodzeń wynikających ze złego przygotowania terenu
 • uszkodzeń wynikających z interwencji nieautoryzowanych osób
 • uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania dla celów publicznych lub zarobkowych
 • uszkodzeń spowodowanych przez siły zewnętrzne jak trzęsienia ziemi, pożary, osunięcia się ziemi, powodzie
 • widocznych wad, które nabywca powinien zauważyć w momencie dostawy
 • kosztów robocizny, transportu, itp. (pozostają one po stronie kupującego)

UWAGA:

 • Elementy winny być składowane na równej powierzchni tak, żeby nie uległy wypaczeniu oraz aby były zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych bez kontaktu z ziemią (nie przechowywać elementów w ogrzewanym pomieszczeniu).
 • Przed montażem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją oraz sprawdzić, czy w pakiecie znajdują się wszystkie niezbędne elementy. 
 • Produktu nie należy montować pod liniami energetycznymi, nad instalacjami w ziemi typu prąd, woda, gaz, gdzie może być potrzeba dostępu oraz w miejscach, pomieszczeniach, gdzie nie jest przewidziane takie obciążenie.
 • Przygotowanie podłoża zgodnie z wytycznymi w instrukcji montażu zgodnie ze sztuką budowlaną.
 • Sprzedawane domki są produktem typowo ogrodowym nadającym się głównie do przechowywania sprzętu.
 • Opakowanie wyrobu należy zutylizować zgodnie z aktualnymi przepisami. 
 • Opakowanie nie może służyć do zabawy. Należy je zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż istnieje ryzyko uduszenia (folia, taśma bandująca) oraz ryzyko połknięcia (spinki do taśmy).


OSPRZĘT DO BASENU (pompa, filtr)

Zakupiony osprzęt do basenu jest objęty wyłącznie 2-letnią rękojmią producenta. Gwarancja nie obejmuje osprzętu basenu.

OKUCIA - 1 rok od daty zakupu

Gwarancja obejmuje :

 • wyłącznie wady zgłoszone przed montażem elementu

Gwarancja nie obejmuje :

 • uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu i użytkowania
 • korozji

Wypełnienie baseny - LINER PVC 75/100 - 1 rok od daty zakupu

Gwarancja obejmuje:

 • wady fabryczne (szczelność spawów) – ważne tylko przed montażem
 • gwarancja ogranicza się do wymiany wadliwych elementów z wyłączeniem naprawy wszelkich innych szkód spowodowanych tymże wadliwym elementem

Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzeń typu: rozdarcia, dziury, fałdy, zagięcia, plamy, odbarwienia (w tym również plam i odbarwień powstałych na linii wody spowodowanych używaniem środków do opalania lub preparatów zawierających miedź) 
 • uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu i użytkowania (zalecane składowanie pomiędzy 10 - 25°C w oryginalnym opakowaniu; montaż pomiędzy 20 a 25°C),
 • uszkodzeń wynikających z interwencji nieautoryzowanych osób
 • uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania dla celów publicznych lub zarobkowych
 • uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbań, braku konserwacji lub wystawienia na działanie mrozu
 • uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania produktów innych niż zalecane przez producenta
 • uszkodzeń spowodowanych przez siły zewnętrzne jak trzęsienia ziemi, pożary, osunięcia się ziemi, powodzie
 • widocznych wad, które nabywca powinien zauważyć w momencie dostawy
 • kosztów robocizny, transportu, itp. (pozostają one po stronie kupującego)

UWAGA:
każde docięcie linera lub nalanie wody, nawet częściowe, oznacza, że nabywca stwierdził, iż otrzymany liner (kolor, wymiar) jest zgodny ze złożonym zamówieniem.