Aktualne przepisy budowlane znoszą konieczność uzyskania pozwolenia na budowę przy niektórych inwestycjach.

Dla poniższych obiektów wystarczy samo zgłoszenie wraz ze szkicem (rysunkiem technicznym) złożone do stosownego urzędu w Państwa okolicy (Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta):

1)      parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

2)      wolnostojące parterowe budynki gospodarcze w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

3)      wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do
35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;

4)      przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;

5)      pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:

         a)      cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,

         b)      uprawiania wędkarstwa,

         c)       rekreacji.

Należy jednak pamiętać, iż instytucja, do której należy złożyć stosowne zgłoszenie, ma 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia. Dopiero po upływie tego czasu wydawana jest milcząca zgoda na realizację projektu.

 

Warto jednak już na etapie planowania budowy zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi rejonowego urzędu. Poniżej znajdziecie Państwo adres strony z listą państwowych placówek:

https://6krokow.pl/urzedy-panstwowe/lista/

 

W niektórych przypadkach przepisy prawa budowlanego umożliwiają również wykonanie poniższych obiektów nie tylko bez uzyskania pozwolenia na budowę, ale również bez ich zgłaszania (zasięgnij dokładnej informacji w swoim urzędzie):

1)      wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;

2)      altan działkowych i obiektów gospodarczych do 35 m2 na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 528).

Poniżej znajdziecie Państwo linki do wspomnianych ustaw:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/40/

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/528/